Nhãn:miuipro

ROM

Miuipro 9.1.24

Mr.Hau Đăng lúc 2019-02-06

sagit        : link ( 9.1.24 ) cactus     : link ( 9.1.24 ) rosy         : link ( 9.1.24 ) sakura     : link ( 9.1.24 ) dipper      : link (...

Đọc(175)Nhận xét(0)Thích (554)

ROM

Miuipro 9.1.17

Mr.Hau Đăng lúc 2019-01-23

sagit : link ( 9.1.3 ) sakura : link ( 9.1.3 ) vince : link ( 9.1.17 ) whyred : link (9.1.17) nitrogen : link (9.1.17) sirius : link ( 9.1.1...

Đọc(203)Nhận xét(0)Thích (425)

ROM

Miuipro 8.12.20

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-23

Miuipro 8.12.20 oxygen : link 1 sagit : link 1 jason : link 1 berylium ( poco f1 ) : link 1 sakura ( 8.12.13 ) : link 1 whyred : link 1 vinc...

Đọc(417)Nhận xét(0)Thích (557)

ROM

MixOS 8.12.13 ( redmi note 5 )

3

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-20

Bạn còn chờ đợi miuipro ?Vậy hãy thử xem có gì khác biệt nhé – Tùy biến lại khá nhiều , không còn app rác– Thời tiết mặc định , ...

Đọc(234)Nhận xét(0)Thích (126)

ROM

Miuipro 8.11.1 whyred full

Mr.Hau Đăng lúc 2018-11-09

unlock funtions add vietnames language add indonesia language send your country’s language pack to me if you want to add rom telegram ...

Đọc(582)Nhận xét(0)Thích (247)