Nhãn:MiRum

ROM

Mi Room 8.10.18

Mr.Hau Đăng lúc 2018-10-24

Mi Room 8.10.18 🔥 Changelog từ Xiaomi • Thêm biểu tượng thông báo cho những máy có tai thỏ trên thanh trạng thái • Cập nhật các 1 số tinh nă...

Đọc(3057)Nhận xét(0)Thích (109)

ROM

MiRoom 8.9.13

Mr.Hau Đăng lúc 2018-09-20

Mi-Room dựa trên các phiên bản chính thức của Trung Quốc MIUI, mà nhóm phát triển chính của Xiaomi đang làm việc. Phần vững được lắp ráp bằn...

Đọc(5458)Nhận xét(0)Thích (143)