MixOS 8.12.13 ( redmi note 5 )

Bạn còn chờ đợi miuipro ?
Vậy hãy thử xem có gì khác biệt nhé

– Tùy biến lại khá nhiều , không còn app rác
– Thời tiết mặc định , gps chuẩn quốc tế
– Hỗ trợ tiếng việt 99%

LINK 1
LINK 2
Fixed_CleanMaster : link

Thích (174)