Miuipro 8.8.30

Chờ đợi và theo dõi trang thường xuyên nếu có link , vui lòng không inbox đòi hỏi nhé vì AD cũng chỉ có 1 – 2 acc nên không thể lấy hết toàn bộ cho các bạn được

DevicesNameDownload
Mi 3/4 WCDMAcancroLink 1
Mi 4clibraLink 1
Mi 4saqua
Mi 5geminiLink 1
Mi 5csong
Mi 5scapricornLink 1
Mi 5s PlusnatriumLink 1
Mi 5xtiffanyLink 1
Mi 6sagitLink 1(v1) | Link 2(v2)
Mi 8dipper
Mi 8 SEsiriusLink 1
MiNote 2scorpio
MiNote 3jasonLink 1
MiMix lithium
MiMix 2chironLink 1
MiMix 2spolaris
MiMaxhydrogenLink 1
MiMax 652heliumLink 1
MiMax 2oxygenLink 1 | Link 2 (v2 fix)
MiMax 3nitrogen
Redmi 3s/3x landLink 1
Redmi 4prada
Redmi 4arolexLink 1
Redmi 4xsantoniLink 1
Redmi 5rosy
Redmi 5ariva
Redmi 5 PlusvinceLink 1
Redmi Note 3 PROkenzoLink 1 | Link 2
Redmi Note 3 SEkate
Redmi Note 4nikel
Redmi Note 4xmidoLink 1
Redmi Note 5 prowhyredLink 1 | Link 2 ( remove arb4 )
Ver 2 ( fix lỗi từ miuipro ) | Ver 2 ( remove arb4)
Redmi Note 5a Primeugg
Redmi Note 5augglite
Redmi 4 prime (pro)markwLink 1
Mi 6xwayneLink 1 (fixed erro 7)

Thích (185)