Miuipro 8.10.25

Đây là bản gốc chưa can thiệp , mọi lỗi rủi ro đều có thể xảy ra
Chúng tôi không hoan nghênh các bạn chia sẻ trên nhóm xiaomi việt , và đặc biệt không chào đón admin , smod , mod của nhóm đó
nếu có vô tình vào đây thì xin mời đi ra và không nói gì
gửi Lâm Trương , Tuấn … có đọc được thì bớt ngồi cào phím dùm cái

DevicesNameDownload
MiNote 3jasonLink 1
Redmi Note 5 prowhyredLink 1
Link 2 (unlocked)
Redmi Note 4xmidoLink 1 (unlocked)
Mi 5s PlusnatriumLink 1
Redmi 4xsantoniLink 1
Redmi 4pradaLink 1
Redmi 5rosyLink 1
Redmi Note 3Pro SEkateLink 1
Redmi Note 3 ProkenzoLink 1
Redmi 3S/3XlandLink 1
Redmi 4 PromarkwLink 1
Redmi 4ArolexLink 1
Redmi Note 4 (MTK)nikelLink 1
Redmi ProomegaLink 1 || Link 2
Mi Max ProheliumLink 1
Mi MaxhydrogenLink 1
Mi Max 2oxygenLink 1 || Link 2
Mi Max 3nitrogenLink 1
Redmi 5ArivaLink 1
Mi 5csongLink 1 || Link 2
Mi 5xtiffanyLink 1
Redmi Note 5A PrimeuggLink 1
Redmi Note 5A LiteuggliteLink 1
Redmi 5 PlusvinceLink 1
Mi 5geminiLink 1
Mi 5scapricornLink 1 || Link 2
Mi MixlithiumLink 1
Mi Mix 2chironLink 1
Mi 6sagitLink 1 || Link 2
Mi Note 2scorpioLink 1
Redmi 6AcactusLink 1 ( 8.10.11 )
Redmi 6 ProsakuraLink 1
Mi 6xwayneLink 1 || Link 2
Mi 8dipperLink 1
Mi MIX 2SpolarisLink 1
Mi 8 EEursaLink 1 || Link 2

Thích (358)