Miuipro 8.10.18

Tiếng việt bị loại bỏ khỏi ROM , cân nhắc trước khi tải nhé
Đây là bản gốc chưa can thiệp , mọi lỗi rủi ro đều có thể xảy ra
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các trường hợp bị cài phần mềm gián điệp

DevicesNameDownload
Mi Note 2scorpioLink 1
MiNote 3jasonLink 1
Redmi Note 5 prowhyredLink 1
Redmi Note 4xmidoLink 1
Link 2 ( thêm tiếng việt )
Link 3 ( 8.10.25 unlocked )
Redmi Note 4 MTKnikelLink 1
MiMax 2oxygenLink 1
MiMax 3nitrogenLink 1
Mi 6sagitLink 1
Mi 8 SEsiriusLink 1
Redmi 5 plusvinceLink 1
Redmi 4 promarkwLink 1
Mi Max 652heliumLink 1
Mi MaxhydrogenLink 1
Mi 5xtiffanyLink 1
Mi 8dipperLink 1(android 9.0)
Redmi 4apradaLink 1
Redmi 6 ProsakuraLink 1
Mi 6xwayneLink 1
Mi MIX 2SpolarisLink 1(android 9.0)
Mi 8 EEursaLink 1(android 9.0)
Redmi Note 3 ProkenzoLink 1(android 7.0)

Thích (627)