Miuipro 8.10.11

Miuipro 8.10.11
Lưu ý đây là bản rom cuối cùng còn hỗ trợ tiếng việt
kể từ bản 8.10.18 trở đi sẽ không còn tiếng việt nữa

DevicesNameDownload
Mi 6sagitLink 1
MiNote 2scorpioLink 1
MiNote 3jasonLink 1
Redmi Note 3 PROkenzoLink 1 (android 7.0)
Redmi Note 3 KATEkateLink 1 (android 7.0)
Redmi 5 PlusvinceLink 1
Redmi Note 5 prowhyredLink 1
Link 1(removed arb4)
Redmi Note 4xmidoLink 1
Redmi Note 4 MTKnikelLink 1
Redmi 4 prime (pro)markwLink 1
MiMax 652heliumLink 1
MiMaxhydrogenLink 1
MiMax 2oxygenLink 1
MiMax 3nitrogenLink 1
Mi 5xtiffanyLink 1
Mi 5geminiLink 1
Mi 5scapricornLink 1
Mi 6xwayneLink 1
Redmi 4arolexLink 1
Redmi 5arivaLink 1
Mi 8 SEsiriusLink 1
Mi mixlithiumLink 1
MiMix 2chironLink 1
Mi mix 2spolarisLink 1
Mi 8dipperLink 1 (android 9.0)
Redmi 4xsantoniLink 1
Redmi 5rosyLink 1

Thích (464)