Miui V10.0.1.0 by miuipro.net

Đính chính đây là ROM được làm lại từ xiaomi.eu do 1 số bạn yêu cầu nhé
không phải “miuipro” như mấy bạn nghĩ
AD không cần các bạn share bên nhóm “miuishare” để mang tiếng link quảng cáo nhé
(quảng cáo để duy trì sự tồn tại của web thì chẳng có gì là sai cả)

 

 

 

 

 

 

 

 

Changelogs:
multi language
removed arb4

Download:
Redmi note 5 : miuipro.net_HMNote5Pro_V10.0.1.0.OEICNFH_8.1
Xiaomi Mi 6x : miuipro.net_MI6X_V10.0.2.0.ODCCNFH_8.1
Xiaomi Mi 8se : miuipro.net_MI8SE_V10.0.1.0.OEBCNFH_8.1
Xiaomi Mi 5 : miuipro.net_MI5_V10.0.1.0.OAACNFH_8.0
Xiaomi Mimix : miuipro.net_MIMix_V10.0.1.0.OAHCNFH_8.0

Installation via TWRP:

  • TWRP Recovery Zip DOWNLOAD or TWRP.ME
  • Wipe /data partition
  • Copy our ROM to the internal storage
  • Install our ROM
  • Reboot
  • done
Thích (254)