MIUI MS 8.10.25

Đối với nền 8.0 vui lòng format data trước rồi mới up
Vẫn hỗ trợ tiếng việt !

DevicesNameAFHGG Driver
Mi 5geminilink 1link 1
Mi 5scapricornlink 1link 1
Mi 5s Plusnatriumlink 1link 1
Mi 6sagitlink 1link 1
Mi 8 SEsiriuslink 1link 1
Mi 8 Litelink 1link 1
Redmi Note 5 prowhyredlink 1link 1
Mi Mix 2chironlink 1link 1
Thích (166)