MiRoom 8.9.13

Mi-Room dựa trên các phiên bản chính thức của Trung Quốc MIUI, mà nhóm phát triển chính của Xiaomi đang làm việc.

Phần vững được lắp ráp bằng cách sử dụng chương trình jBART ​​cho công nghệ hybrid Apktool + HEX, nhờ đó cấu trúc của các ứng dụng hệ thống không bị hỏng và sự ổn định của hệ thống vẫn ở mức của phần mềm MIUI chính thức của Trung Quốc.
Trong phần mềm MIUI MI-Room chỉ có phần mềm cần thiết nhất, bao gồm GAPPS gói cơ bản để vận hành chính xác các dịch vụ của Google, cũng như các bản vá lỗi cần thiết và các chức năng bổ sung không ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống.
Ngoài ra, tất cả các dịch vụ của Trung Quốc không liên quan đều bị vô hiệu hóa.

DevicesNameDownload
Mi 3/4 WCDMAcancroLink 1
Mi 4clibraLink 1
Mi 4saquaLink 1
Mi 5s PlusnatriumLink 1
Mi 5scapricornLink 1
Mi 5geminiLink 1
Mi 5xtiffanyLink 1
Mi 6sagitLink 1
Mi 8dipperLink 1
MiMaxhydrogenLink 1
MiMax 2oxygenLink 1
MiMax 3nitrogenLink 1
MiMix 2chironLink 1
Redmi Note 5 prowhyredLink 1
MiNote 2scorpioLink 1
MiNote 3jasonLink 1
Redmi 3s/3xlandLink 1
Redmi 4pradaLink 1
Redmi 4arolexLink 1
Redmi 4 prime (pro)markwLink 1
Redmi 4xsantoniLink 1
Redmi 5rosyLink 1
Redmi 5arivaLink 1
Redmi 5 PlusvinceLink 1
Redmi Note 4xmidoLink 1
Redmi Note 4nikelLink 1
Redmi Note 3 PROkenzoLink 1
Redmi Note 5a PrimeuggLink 1

Thích (143)