Mi Room 8.10.18

Mi Room 8.10.18
🔥 Changelog từ Xiaomi
• Thêm biểu tượng thông báo cho những máy có tai thỏ trên thanh trạng thái
• Cập nhật các 1 số tinh năng trong Thư viện.
• Cải tiến và sửa một số lỗi nhỏ.

🔥 Changelog từ MiRum team
• Hiển thị cố định thông tin thời tiết bổ sung.
• Cập nhật lại hệ thống emoji.

DevicesNameDownload
Mi 5xtiffanyLink 1
Mi 6sagitLink 1
Mi 6xwayneLink 1
Mi 8dipperLink 1
Mi 8 SEsiriusLink 1
MiMaxhydrogenLink 1
MiMax 3nitrogenLink 1
MiNote 2scorpioLink 1
Redmi 3s/3xlandLink 1
Redmi 4pradaLink 1
Redmi 4arolexLink 1
Redmi 4 prime (pro)markwLink 1
Redmi 4xsantoniLink 1
Redmi 5rosyLink 1
Redmi 5arivaLink 1
Redmi 5 PlusvinceLink 1
Redmi Note 4nikelLink 1
Redmi Note 4xmidoLink 1
Redmi Note 3ProkenzoLink 1
Redmi Note 3Pro SEkateLink 1
Redmi Note 5A PrimeuggLink 1
Redmi Note 5A LiteuggliteLink 1
Redmi Note 5 prowhyredLink 1
Redmi 6 ProsakuraLink 1
Thích (109)