ROM

rom

Miuipro 9.1.24

Mr.Hau Đăng lúc 2019-02-06

sagit        : link ( 9.1.24 ) cactus     : link ( 9.1.24 ) rosy         : link ( 9.1.24 ) sakura     : link ( 9.1.24 ) dipper      : link (...

Đọc(583)Nhận xét(0)Thích (1317)

Miuipro 9.1.17

Mr.Hau Đăng lúc 2019-01-23

sagit : link ( 9.1.3 ) sakura : link ( 9.1.3 ) vince : link ( 9.1.17 ) whyred : link (9.1.17) nitrogen : link (9.1.17) sirius : link ( 9.1.1...

Đọc(558)Nhận xét(0)Thích (668)

Mi Room 8.12.27

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-31

  Thay đổi từ nhóm MiRoom: Theo nhu cầu phổ biến, trình cài đặt ứng dụng được thay thế bởi Google, được sử dụng trong phần sụn toàn cầu...

Đọc(470)Nhận xét(0)Thích (543)

MixOS 8.12.20

1

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-26

thông tin bản cũ tại : https://miuipro.net/rom/mixos-8-12-13/ DOWNLOAD http://s1.mixos.net/ota/MixOS_v8.1.0_whyred_8.12.20.zip

Đọc(294)Nhận xét(0)Thích (325)

Miuipro 8.12.20

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-23

Miuipro 8.12.20 oxygen : link 1 sagit : link 1 jason : link 1 berylium ( poco f1 ) : link 1 sakura ( 8.12.13 ) : link 1 whyred : link 1 vinc...

Đọc(651)Nhận xét(0)Thích (682)

MixOS 8.12.13 ( redmi note 5 )

3

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-20

Bạn còn chờ đợi miuipro ?Vậy hãy thử xem có gì khác biệt nhé – Tùy biến lại khá nhiều , không còn app rác– Thời tiết mặc định , ...

Đọc(536)Nhận xét(0)Thích (171)