MiuiPro

Cập nhật 24 giờ : 1 bài viết     Cập nhật một tuần : 3 bài viếtBài đăng mới

ROM

Miuipro 8.11.8 rebuild

1

Mr.Hau Đăng lúc 2018-11-15

Unlock all work Add vietnames , indonesia , spanish language Redmi note 5 pro : DOWNLOAD redownload if erro 7 when flash , i fixed it fuck m...

Đọc(213)Nhận xét(3)Thích (137)

ROM

Miuipro 8.11.1 whyred full

Mr.Hau Đăng lúc 2018-11-09

unlock funtions add vietnames language add indonesia language send your country’s language pack to me if you want to add rom telegram ...

Đọc(392)Nhận xét(0)Thích (192)

ROM

Miuipro 8.10.25

Mr.Hau Đăng lúc 2018-11-01

Đây là bản gốc chưa can thiệp , mọi lỗi rủi ro đều có thể xảy ra Chúng tôi không hoan nghênh các bạn chia sẻ trên nhóm xiaomi việt , và đặc ...

Đọc(5175)Nhận xét(0)Thích (224)

ROM

MIUI MS 8.10.25

Mr.Hau Đăng lúc 2018-10-27

Đối với nền 8.0 vui lòng format data trước rồi mới up Vẫn hỗ trợ tiếng việt !

Đọc(2539)Nhận xét(0)Thích (135)