MiuiPro

Cập nhật 24 giờ : 0 bài viết     Cập nhật một tuần : 0 bài viếtBài đăng mới

ROM

Mi Room 8.12.27

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-31

  Thay đổi từ nhóm MiRoom: Theo nhu cầu phổ biến, trình cài đặt ứng dụng được thay thế bởi Google, được sử dụng trong phần sụn toàn cầu...

Đọc(100)Nhận xét(0)Thích (187)

ROM

MixOS 8.12.20

1

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-26

thông tin bản cũ tại : https://miuipro.net/rom/mixos-8-12-13/ DOWNLOAD http://s1.mixos.net/ota/MixOS_v8.1.0_whyred_8.12.20.zip

Đọc(57)Nhận xét(0)Thích (141)

ROM

Miuipro 8.12.20

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-23

Miuipro 8.12.20 oxygen : link 1 sagit : link 1 jason : link 1 berylium ( poco f1 ) : link 1 sakura ( 8.12.13 ) : link 1 whyred : link 1 vinc...

Đọc(301)Nhận xét(0)Thích (438)

ROM

MixOS 8.12.13 ( redmi note 5 )

3

Mr.Hau Đăng lúc 2018-12-20

Bạn còn chờ đợi miuipro ?Vậy hãy thử xem có gì khác biệt nhé – Tùy biến lại khá nhiều , không còn app rác– Thời tiết mặc định , ...

Đọc(158)Nhận xét(0)Thích (107)